HERBERT NOUWENS

Herbert_Nouwens2014(scroll down to see english and Deutsch) Herbert Nouwens (Oegstgeest, 1954) is een Nederlandse beeldhouwer die voornamelijk in staal werkt. Hij maakt beelden in opdracht en vrij werk. Na zijn opleiding aan de Stadsacademie en de Jan van Eyckacademie in Maastricht woonde en werkte hij enkele jaren op Kasteel Arcen. In 1986 vertrok hij naar Amsterdam. Hij werkte daar lange tijd op het terrein van de Westergasfabriek. Toen het park daar aangelegd werd vertrok hij uiteindelijk naar Slochteren in Groningen, waar hij zijn oude droom kon realiseren, namelijk wonen en werken op dezelfde plek, in een voormalige melkfabriek. Al tijdens zijn academietijd raakte Herbert Nouwens in de ban van staal: Lassen, snijden, knippen, smeden. Het was hem ook met de paplepel ingegoten, met twee grootvaders als smid en de smederij van zijn vader aan huis. Het stugge, schijnbaar onbuigzame, harde materiaal vormt zich met lasvlam en snijbrander in de hand tot kwetsbare en emotioneel lijfelijk te ervaren beelden. Nouwens werkt bij voorkeur met materiaal dat al een leven achter zich heeft en gebutst, gedeukt, geplooid, gepatineerd is door de tijd en het gebruik. Het materiaal is plooibaar, je kunt er grote en fragiele constructies mee bouwen en het heeft een levende huid, die in de loop der tijd van kleur en structuur verandert. Nouwens buit die kwaliteiten van het materiaal uit. De laatste jaren werkt hij ook in roestvrijstaal en steen.

 

DEUTSCH

Herbert Nouwens (Oegstgeest, 1954) ist ein niederländischer Bildhauer, der hauptsächlich in Stahl arbeitet.Ermacht Auftragsbilder und freie Arbeit. Nach seiner Ausbildung an der Stadtakademie und der Jan vanEyckacademie in Maastricht lebte und arbeitete er mehrere Jahre bei Kasteel Arcen. 1986 ging er nach Amsterdam. Dort arbeitete er lange auf dem Gelände der Westergasfabriek. Als der Park dort gebaut wurde, ging er schließlich nach Slochteren in Groningen, wo er seinen alten Traum verwirklichen konnte, nämlich am selben Ort zu leben und zu arbeiten, in einer ehemaligen Milchfabrik. Schon während seiner Akademiezeit faszinierte Herbert Nouwens den Stahl: Schweißen, Schneiden, Schmieden. Er war auch in den Löffel gegossen worden, mit zwei Großvätern als Schmiede und der Schmiede seines Vaters zuhause. Das starre, scheinbar starre, harte Material bildet mit Schweißflamme und Schneidbrenner zerbrechliche und emotional körperlich erlebte Bilder. Nouwen zieht es vor, mit Material zu arbeiten, das bereits ein Leben hinter sich hat und bombardiert, verbeult, gefaltet, patiniert von Zeit und Gebrauch. Das Material ist biegsam, man kann damit große und zerbrechliche Konstruktionen bauen und es hat eine lebende Haut, die im Laufe der Zeit Farbe und Struktur verändert. Nouwens nutzt diese Qualitäten des Materials aus. In den letzten Jahren arbeitet er auch in Edelstahl und Stein.

ENGLISH

Herbert Nouwens (Oegstgeest, 1954) is a Dutch sculptor who mainly works in steel. After his education at the City Academy and the Jan van Eyckacademie in Maastricht, he lived and worked for several years at Castle Arcen. In 1986 he left for Amsterdam. He worked there for a long time on the site of the Westergasfabriek. When the park was built there, he eventually left for Slochteren in Groningen, where he could realize his old dream, namely living and working in the same place, in a former diary. Already during his academy time, Herbert Nouwens became fascinated by steel: welding, cutting, forging. He was brought up with this material, with two grandfathers as blacksmiths and the smithy of his father at home. The seemingly rigid, hard material forms with welding flame and cutting torch to fragile and emotionally physically experienced sculptures. Nouwens prefers to work with material that already has a life behind it and is bombed, dented, folded, patinated by time and use. The material is pliable, you can build large and fragile constructions with it and it has a living surface that changes its color and structure over time. Nouwens exploits those qualities of the material. In recent years he also works in stainless steel and stone.

ESPANOL

Desde 1982, después de completar su aprendizaje de Clásicas en la Academia Stadsacademie y en la Jan Van Eyck Academie de Maastricht, Herbert Nouwens (1954) ha trabajado cási exclusivamente en acero. Su preferencia por el acero está basada en las las enormes posibilidades de construcción y plasticidad de éste material. Puede utilizarlo para expresar lo que más le fascina de él; contrastes extremos, aparente ligereza y grandes volúmenes que a veces pueden parecer incluso transparentes. El acero es el material que conviene al estilo asociativo del trabajo de H. Nouwens. Transmite sus impresiones a formas en consonancia con los principios básicos de la escultura . Dentro de ésta tradición clásica H. Nouwens ha desarrollado su propio lenguaje . Para ésta exposición, Nouwens ha construido un cierto número de piezas nuevas. Que todas ellas estén realizadas en acero inoxidable será una grata sorpresa para aquellos familiarizados con su trabajo. Nouwens eligió este material ya que la cantidad de grises marrones y verdes que sombrean el parque parecen demandar ese brillante contrapunto.